Zoeken

U mist de tijd om zelf op zoek te gaan naar informatie die u wilt gebruiken voor een presentatie, een artikel of als basis voor het maken van een nieuw stedenbouwkundig- of tuinontwerp? Geef dan groenjournalist een zoekopdracht.

Groenjournalist houdt nauwgezet het groene nieuws bij via de media (on- en offline) en weet wat er speelt. Ze heeft er lol in om het internet af te speuren naar recente nieuwtjes, maar haalt ook graag oude koeien uit de sloot.

 

Hoe werkt het?

Om snel de gegevens te verzamelen die u wilt hebben, is het belangrijk dat de zoekvraag voldoende toegespitst is. Door vragen te stellen zal groenjournalist uw zoekvraag proberen te specificeren waardoor gerichter gezocht kan worden. U kunt dan denken aan vragen als:

* kan het onderwerp gesplitst worden in een beperkt aantal deelonderwerpen?
* zijn alle deelonderwerpen even belangrijk of is een rangorde aan te brengen?
* moet naar het onderwerp gezocht worden in een bepaalde periode/tijd?
* wie zijn er deskundig over dit onderwerp?
* waar/in welke plaatsen speelt het onderwerp?

Daarnaast is het belangrijk om te weten:

* wanneer u de informatie nodig hebt
* op welke manier de informatie wordt verwerkt (is dat in een lezing/artikel of gebruikt u het als basis voor het maken van een ontwerp?)
* wie de toehoorders/lezers/gebruikers zijn (wat is hun voorkennis/achtergrond en waar gaat hun interesse naar uit?)
* en wat u wilt overbrengen.

 

Wat krijgt u?

De zoektocht van groenjournalist levert u handzame informatie op die overzichtelijk is gerangschikt. Misschien wordt na de zoektocht duidelijk dat bepaalde informatie ontbreekt of dat een bepaald deelgebied van het onderwerp interessanter is dan op voorhand was in te schatten. Wanneer dat het geval is voert groenjournalist een tweede zoektocht uit naar de ontbrekende stukjes van de puzzel.

 

Wat kost het?

Mail naar info@groenjournalist.nl of bel 06-15654651. Jacqueline vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn tegen welke tarieven.

 

Reacties zijn gesloten.